«Վալլեքս» խմբի ընկերությունները մասնակցեցին Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրին առնչվող բնապահպանական խնդիրներին նվիրված կոնֆերանսին
03.09.2013
Թեղուտի պաշտպանության խմբի (Teghut Defense Group) նախաձեռնությամբ Վրաստանի կա­նաչ այլընտրանք (Green Alternative) կազմակերպության հետ համատեղ կազմակերպված կոն­ֆերանսի շրջա­նակ­ներում 2010 թ. դեկտեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ այցելություն Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հան­քա­վայրի տարածք:
Հասարակական ծառատունկ Թեղուտում
03.09.2013
2010 թ. մայիսի 1-2-ը «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները կազմակերպեցին ուսա­նո­ղա­կան հերթական շրջայցը Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի տարածքում և ծա­ռա­տունկ` հարակից տա­րածքներում:
Սոճիների պուրակ Թեղուտում
03.09.2013
2010 թ. նոյեմբերի 20-ին «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները կազմակերպեցին ուսանողական հերթական շրջայց-ծառատունկը Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հա­րա­կից տա­րածքներում: Ծառատունկին մասնակցեց ավե­լի քան 130 մարդ. ներգրավված էին ՀՀ առա­ջա­տար բուհերի ուսանողներ, «Հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական կազմակերպություն», «Լոռվա երիտասարդների միասնություն» և հասարակական այլ կազ­մա­կերպությունների ներկայա­ցուցիչ­ներ, անվանի մտավորականներ:
Նախորդ     1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     Next