«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում ադմինիստրատիվ օգնականի, ով զուգահեռաբար կկատարի քարտուղարի պարտականությունները:

Աշխատանքի վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան:
Աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը՝ երկարաժամկետ, եռամսյա փորձաշրջանով

Աշխատանքային պարտականությունները.

 • ամենօրյա գրասենյակային գործառնություններ` մասնավորապես խմբի ընկերությունների նախագահին և վարչակազմին առնչվող գործընթացներ;
 • սերտ գործակցություն գործառնական բաժնի հետ տեղեկատվական հոսքի և գործելակերպի ձևավորման և ստանդարտացման նպատակով;
 • նամակների, պայմանագրերի, հրամանների և այլ փաստաթղթերի փաստաթղթավարություն;
 • ընկերության կողմից որդեգրված փաստաթղթաշրջանառության և տեղեկատվական հոսքի վերաբերյալ ցուցումների պահանջների կիրառում;
 • այլ համապատասխան հանձնարարությունների կատարում` ըստ պահանջի:

Աշխատակցին ներկայացվող պահանջները.

 • բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում;
 • անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն;
 • տիրապետում MS Office փաթեթին (MS Word և MS Excel ծրագրերի գերազանց իմացություն);
 • նվազագույնը 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձը ցանկալի է;
 • գրավոր խոսքի և հաղորդակցման գերազանց հմտություններ;
 • միջանձնային հարաբերություններ հաստատելու հմտություններ, ինքնուրույն մտածելու կարողություններ;
 • լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն, ինչպես նաև տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման ունակություն:


Հետաքրքրվող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել evelina_ivanyan@mmi.am էլ. փոստի հասցեով՝ «Առարկան (Subject)» տողում նշելով «Ադմինիստրատիվ օգնական»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ` 24.03.2017թ.