2016թ. նոյեմբերին «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության աշխատանքների հիմնական ցուցանիշներ

Լեռնահանքային աշխատանքներ

• 14.9 հազ. մ հորատում
• 542.5 հազ տ մակաբացում
• 645.5 հազ. տ հանքաքարի տեղափոխում ֆաբրիկա:

Հարստացուցիչ ֆաբրիկա

• 637.5 հազ. տ հանքաքարի վերամշակում
• 10.2 հազ. տ արտադրված խտանյութ:

Աշխատողների քանակը նոյեմբերի վերջին
Ընդհանուր՝ 1,186, այդ թվում՝ 127 աշխատող՝ Թեղուտից, 224 աշխատող՝ Շնողից, 399 աշխատող՝ Ալավերդուց և 436 աշխատող՝ այլ համայնքներից: Նոյեմբերին աշխատանքի են ընդունվել 12, ազատվել են 6 աշխատողներ:

Լուսանկարներ